બહુ ગર્વ ની વાત છે કે, તા:23/4/2016 ના રોજ દર્શન એન્જીનીયરીંગ કૉલેજ-રાજકોટમાં આપડા મેર સમાજમાં રમાતો મણીયારો પહેલી વખત મેર એન્જીનીયરીંગ વિધાર્થીઓ દ્વારા રજૂ થયેલ. જેમા નિલેશ રામ ઓડેદરા, એભલ કુછડીયા, રમેશ ઓડેદરા, તેમજ અન્ય મેર ભાયુના સહકારથી આ મણીયારાનુ આયોજન સફળ બનેલ છે. ખુબ ખુબ અભિનંદન દર્શન કોલેજ ના મેર ભાયુને.

Maniyaro at Engineering College Rajkot

Maniyaro at Engineering College Rajkot

Maniyaro at Engineering College Rajkot

A warm welcome to Maheronline.org - a resource for Maher community worldwide.

Send us your comments & suggestions, so that we continue to improve this site.

 

Maheronline would like your help. We need volunteers from India to send us News, Events, Articles and pictures from our community. If you can help then email us on info@maheronline.org

We have 86 guests and no members online